Soft Yoga med Magdalena

Välkommen till Yoga Corner för att yoga Soft med mig

Soft Yoga är en yogaform som, inspirerad av Jonathan Monks, tillåter din kropp att lösgöra blockeringar på ett effektivt men samtidigt mjukt sätt.

Soft Yoga mjukar upp och förbereder kroppen så att Hathas yogapositioner så småningom kommer naturligt och utan ansträngning.

Tanken med Soft Yoga är att just släppa tanken, för att på ett naturligt sätt komma in i kroppen och fysiskt bara göra. Prestigelöst och utan krav. Genom det här mjuka sättet att röra sig upptäcker vi nya delar av våra kroppar, vilket ger större kännedom om både muskler och smidighet, samt bidrar till ökad medvetenhet och hjälper oss att vara i nuet.

Mitt namn är Magdalena Andersson, jag har yogat sedan 2009 och just YogaMonks har jag varit hängiven sedan 2012. I januari det året så påbörjade jag min Sadhana, vilket innebär daglig yoga och meditation.
I november 2017 tas examen i YogaMonks instruktörsutbildning under ledning av Mithila Ubayasekara, Lotus Lectures AB i Göteborg. Utbildningen består av 5 års daglig praktik, samt tre års studier i Teacher Training med mer än 300 timmars lärarledda lektioner.
Som instruktör av YogaMonks kommer jag att fortsatt praktisera daglig Sadhana, samt delta i fortsatt utbildning i YogaMonks.

Vi är alla olika, vi har alla olika mål och olika resvägar dit, men ett av de viktigaste redskapen är enligt mig att göra saker med lust och innerlighet. Confucius citat håller än:
”Wherever you go, go with all your heart!”

Välkommen till Yoga Corner

Magdalena